Book mig til din grafiske opgave på: 26 92 96 33

JA, DER ER STYR PÅ DET...

Persondatapolitik

1.0 Dataansvarlig

Fuglsbjerg Grafisk
Årupvænget 10 – 8722 Hedensted
Kontakt e-mail: Birgitte@fuglsbjerg-grafisk.dk
Cvr-nr. 30105362

2.0 Hvilke personoplysninger jeg indsamler til brug for opfyldelse af min aftale med dig om din brug/din virksomheds brug af ydelser hos Fuglsbjerg Grafisk

Fuglsbjerg Grafisk benytter sig ikke af cookies på hjemmesiden.

Jeg indsamler de nødvendige personoplysninger om dig og dine ansatte for at kunne opfylde min aftale med dig, udfærdige grafisk materiale, sende korrekturer og fakturere.

Hvis du har en personligt ejet virksomhed, indsamler jeg følgende personoplysninger om dig og din virksomhed:
Jeg indsamler din virksomheds navn, adresse, e-mail, mobilnummer og andre nødvendige kontaktinformationer, samt dit navn og din virksomheds cvr.
Jeg indsamler kun de personoplysninger, som du selv giver mig ved oprettelse ordre, eller freelance aftale.

Hvis din virksomhed er et selskab, indsamler jeg alene din e-mail og eventuelle kontaktinformationer på personer ansat i selskabet.
Jeg indsamler ikke personoplysninger om dig som person fra tredjemand.

2.1 Brug af personoplysninger

Jeg bruger dine personoplysninger til at afvikle mit kundeforhold med dig/din virksomhed.

Jeg bruger dem også til at forbedre mine tjenesteydelser og til at kunne målrette mine budskaber til dig og din virksomhed.

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil.

Jeg bruger underleverandører i form af regnskabsprogram samt cloud-lagring. Der er indgået databehandlingsaftale med disse og begge er registreret i EU.

Billeder med genkendelige personer leveret af dig som kunde, benyttes udelukkende til markedsføring efter aftale med dig og din virksomhed, som også er ansvarlig for godkendelse af anvendelse af billedet hos den afbilledet person/personer/gruppe.

3.0 Indsigt i personoplysninger m.v.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Fuglsbjerg grafisk, skal du rette henvendelse på Birgitte@Fuglsbjerg-grafisk.dk
Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger.
Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Blot skriv til mig på Birgitte@Fuglsbjerg-grafisk.dk
Du har mulighed for at klage over min behandling af dine personoplysninger, hvis jeg ikke giver dig ret i dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

3.1 Sletning af personoplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Fuglsbjerg Grafisk gemmer dine personoplysninger så længe jeg har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.
Når kundeforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personoplysninger så længe jeg er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

3.2 Sikkerhed

Fuglsbjerg Grafisk har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges
eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

3.3 Ændring af vores persondatapolitik

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på min website.
Sidst revideret februar 2021.