Logodesign

LOGO - HVORDAN BLIVER DET TIL?

Efter et opstartsmøde hos dig, hvor jeg får dannet mig et indtryk af det kommende logo, laver jeg research på emnet, finder farver, laver skitser/tegninger for til sidst at komme med nogle forslag som vi i fællesskab arbejder ud fra.

Når logoet er færdigt, afleveres det i forskellige formater med tilhørende farvebeskrivelse.

 Eksempel på hvordan et logo afleveres: